Zdravotní postižení

Zdravotní postižení je určitá odchylka ve zdravotním stavu člověka, která jej omezuje v určité činnosti (pohyb, kvalita života, uplatnění ve společnosti).

Co se týká rozdělení postižení, lze ho rozdělit do těchto skupin: tělesné postižení, mentální postižení, kombinované postižení, duševní nemoci

Postižení může vzniknout z mnoha důvodů. Tím je například dědičnost , nehoda, úraz, nemoc, příčiny vzniklé v prenatálním období (způsobené léky, drogami, alkoholem), příčiny způsobené komplikovaným porodem a další.

V Komunitním centru Voticka je pro osoby s postižením k dispozici organizace Rytmus. Přístup do prostor prvního patra, kde se organizace nachází, je bezbariérový.

Posláním Rytmusu je pomáhat zdravotně postiženým lidem žít mezi ostatními podle svých přání, představ a naplňovat svá práva v běžném prostředí. Stupeň zdravotního postižení není pro organizaci limitem. Každý čtvrtek od 8:00 do 15:00 hodin se v KCV přítomná pracovnice Rytmusu, Mgr. Soňa Bendová, která je připravena poradit zdravotně postiženým občanům v oblasti vzdělávání, zaměstnání či bydlení.

Kontaktní informace:

Mgr. Soňa Bendová

telefon – 773 391 182,

email: vedouci.bn@rytmus.cz

Dále mohou občané využít služby koordinátorky sociální práce, Petry Kocourkové. Pokud si nevíte rady a například se chcete zorientovat o službách a možnostech na Voticku, vyřídit příspěvek na péči, kartu OZP, zprostředkovat komunikaci s lékaři, úřady, popřípadě máte jiné individuální potřeby, můžete se na koordinátorku bez obav obrátit. Jestli nemůžete z důvodu špatného zdravotního stavu přijít / přijet za koordinátorkou, není problém, dojede za Vámi domů.

Kontakt:

Bc. Petra Kocourková, DiS.

Tel. 608 734 338

Email: petra.kocourkova@mikroregionvoticko.cz