Komunitní cetrum Voticka

Komunitní centrum Voticka sdružuje poskytovatele sociálních služeb a komunitní, vzdělávací a zájmové aktivity pro veřejnost. Služby jsou poskytovány bezplatně i díky finančnímu příspěvku sociálního fondu ORP Votice.

Naším posláním je naplnění kulturního, vzdělávacího a sociálního rozměru kláštera. Přinášíme přehlednější a vzájemně propojené sociální služby v mikroregionu. V současné době máme k dispozici 4 kanceláře, které má k dispozici 10 organizací, které poskytují služby občanům Voticka a jednu místnost, která slouží jako sklad oblečení pro potřebné a potravinová banka.

Vybudování prostorů komunitního centra v roce 2018 bylo podpořeno z Regionálního operačního programu v rámci projektu "Komunitní centrum Voticka", registrační číslo projektu  CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_051/0002343.

 

 

 

Kocourková Petra
601 546 326

Potřebujete pomoci v obtížných životních situacích?

Obraťte se na nás.

601 546 326

Aktuální dění Co je u nás nového

 • logo KC Voticka

  Organizace Dementia pořádá v klášteře besedy pro pečující i širokou veřejnost.

  Jednou z organizací, které pomáhají občanům  voticka v Komunitním centru v klášteře je i organizace Dementia. Organizace pomáhá těm, jejichž blízcí onemocněli Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence. Ve votickém klášteře organizace pořádá pravidelná setkávání pečujících, jejichž myšlenkou je, že sdílená starost je poloviční starost. Setkávání slouží k výměně zkušeností a sdílení radostí, trápení i užitečných tipů. Kromě pečujících a zástupců Dementie se jich účastní také odborníci z různých odvětví, například z oboru psychiatrie, psychologie, práva, sociální práce nebo lidé poskytující zdravotní či duchovní péči. Aktivity a projekty organizace Dementia mají obecně za cíl přispívat k rozvoji a prevenci Alzheimerovy nemoci a dalších typů demence.

  Číst
 • Seniorská obálka pomáhá (nejen) seniorům při záchraně života

  Seniorská obálka pomáhá nejen seniorům, ale všem bez ohledu na věk. Je stále populárnější. Pokud je třeba, může složkám IZS pomoci urychlit záchranu života. Občané si jí mohou umístit na ledničku, či na vnitřní stranu dveří. Tím umožní zdravotníkům rychlý přístup k informacím o zdravotním stavu a tím i rychlejší pomoc. Aktuálně již existuje i kapesní verze, kterou může mít každý neustále u sebe, například v peněžence. Nově jsou karty vybaveny i informacemi o očkování. Kartu je dobré aktualizovat, pokud dojde k nějaká změně. Především při změně kontaktů či v užívání léků.

  Číst
 • Sociální bydlení v obcích mikroregionu

   Nejen ve Voticích si můžete požádat o sociální byt. Sociální bydlení je určeno pro osoby v tíživé životní situaci s nízkým příjmem. Podmínky k přijetí do sociálního bydlení zjistíte u konkrétní obce.

   

   

  Číst