Aktuálně

Organizace Dementia pořádá v klášteře besedy pro pečující i širokou veřejnost.

bře 15, 2022

Jednou z organizací, které pomáhají občanům  voticka v Komunitním centru v klášteře je i organizace Dementia. Organizace pomáhá těm, jejichž blízcí onemocněli Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence. Ve votickém klášteře organizace pořádá pravidelná setkávání pečujících, jejichž myšlenkou je, že sdílená starost je poloviční starost. Setkávání slouží k výměně zkušeností a sdílení radostí, trápení i užitečných tipů. Kromě pečujících a zástupců Dementie se jich účastní také odborníci z různých odvětví, například z oboru psychiatrie, psychologie, práva, sociální práce nebo lidé poskytující zdravotní či duchovní péči. Aktivity a projekty organizace Dementia mají obecně za cíl přispívat k rozvoji a prevenci Alzheimerovy nemoci a dalších typů demence.

Číst
logo KC Voticka

Seniorská obálka pomáhá (nejen) seniorům při záchraně života

úno 17, 2022

Seniorská obálka pomáhá nejen seniorům, ale všem bez ohledu na věk. Je stále populárnější. Pokud je třeba, může složkám IZS pomoci urychlit záchranu života. Občané si jí mohou umístit na ledničku, či na vnitřní stranu dveří. Tím umožní zdravotníkům rychlý přístup k informacím o zdravotním stavu a tím i rychlejší pomoc. Aktuálně již existuje i kapesní verze, kterou může mít každý neustále u sebe, například v peněžence. Nově jsou karty vybaveny i informacemi o očkování. Kartu je dobré aktualizovat, pokud dojde k nějaká změně. Především při změně kontaktů či v užívání léků.

Číst

Sociální bydlení v obcích mikroregionu

pro 28, 2021

 Nejen ve Voticích si můžete požádat o sociální byt. Sociální bydlení je určeno pro osoby v tíživé životní situaci s nízkým příjmem. Podmínky k přijetí do sociálního bydlení zjistíte u konkrétní obce.

 

 

Číst

Pracovnice Rytmusu poradí v klášteře zdravotně postiženým

pro 1, 2021

Od října se spektrum služeb v Komunitním centru Voticka (KCV) v klášteře rozšířilo o organizaci Rytmus. Posláním Rytmusu je pomáhat zdravotně postiženým lidem žít mezi ostatními podle svých přání, představ a naplňovat svá práva v běžném prostředí. Stupeň zdravotního postižení není pro organizaci limitem. Každý čtvrtek od 8:00 do 15:00 hodin se v KCV přítomná pracovnice Rytmusu, Mgr. Soňa Bendová, která je připravena poradit zdravotně postiženým občanům v oblasti vzdělávání, zaměstnání či bydlení. Přístup do prostor prvního patra, kde se organizace nachází, je bezbariérový.
Rozhovor s Mgr. Soňou Bendovou, pracovnicí organizace Rytmus

Číst

Pracovnice organizace Magdalena, o.p.s., v klášteře poradí i v oblasti závislosti na online hrách

pro 1, 2021

Pracovnice organizace Magdalena, o.p.s., v klášteře poradí i v oblasti závislosti na online hrách

 

 

Magdalena, o.p.s., je organizací s již dlouholetou tradicí, stala se stálicí na poli sociálních služeb. Je organizací pomáhající lidem s různým typem závislosti. Za dobu své existence pomohla již tisícům klientům - závislým i jejich rodinám. Počínaje 1. říjnem se každý druhý pátek v měsíci můžete v Komunitním centru Voticka, v klášteře potkat s poradenskou pracovnicí organizace, Mgr. Pavlínou Olišarovou a Bc. Annou Podzimkovou.  Poskytnutí poradenské služby je bezplatné a anonymní. Magdalena, o.p.s., působí v prvním patře, přístup do prostor je bezbariérový.

Číst

Občané Voticka se projevili solidárně a darovali potraviny

pro 1, 2021

Nejen v důsledku pandemie narůstá počet lidí, kteří se ocitají pod hranicí chudoby a nedaří se jim zajistit ani prostředky na nákup základních potravin. Koncem května jsme proto zveřejnily výzvu o potravinovou pomoc potřebným osobám v našem regionu. Na výzvu reagovaly na dvě desítky lidí. Od občanů jsme vybraly nejen pytle těstovin, konzervy, luštěniny, instantní polévky apod., ale i potřebnou základní drogerii. Pomyslným zlatým hřebem pak byla domácí bábovka, která ihned našla svého vděčného příjemce či domácí kompoty, marmelády a přesnídávky které zase jistě ocení ti nejmenší. Díky solidaritě všech milých dárců se nám podařilo naplnit naši potravinovou banku, která se nachází v klášteře sv. Františka z Assissi. Potraviny pomohou potřebným v nenadálé životní krizi, rodinám ohroženým chudobou a dalším osobám v nouzi vylepšit jejich životní úroveň.

ZA POMOC VŠEM MILÝM DÁRCŮM SRDEČNĚ DĚKUJEME!

Irena Ratajová a Petra Kocourková, koordinátorky sociální práce Mikroregionu Voticko