Závislosti

Závislost člověka na návykových látkách je známa od nepaměti. Odjakživa byl nejrozšířenější látkou alkohol, který je celé populaci běžně dostupný. Člověk závislý na návykových látkách obtížněji kontroluje své chování a snižuje se jeho schopnost zvládat stresové situace. To s sebou přináší řadu problémů nejen v osobním, ale i společenském životě.

Závislost na návykových látkách je jedna z duševních poruch, které vznikají v důsledku užívání látek. Tato porucha se vyvíjí postupně, v průběhu měsíců a let. Rychlost rozvoje záleží na druhu návykové látky, dávkách a frekvenci užívání nebo na způsobu aplikace.

Obecně platí, že čím mladší jedinec, tím rychleji se závislost rozvíjí.

Optimální by bylo, aby se závislost na návykových látkách vůbec nezačala rozvíjet. Ideální případ je vůbec nezkoušet užít návykovou látku.

Na koho se v případě řešení závislosti obrátit?

Obecně prospěšná společnost Magdaléna, působící Komunitním centru ve Voticích, je nestátní nezisková organizace, která poskytuje ucelený systém zdravotních a sociálních služeb v oblasti prevence a léčby různých typů závislostí.

Magdaléna poskytne poradenství v oblasti nejen závislostí na alkoholu a drogách, ale i na hraní počítačových her, či závislosti na cigaretách a gamblingu. Služba je poskytnuta ZDARMA.

Společnost Magdaléna pomáhá prostřednictvím sociálních služeb osobám, které užívají návykové látky a jejich blízkým, ke zlepšení kvality života po stránce zdravotní, psychické a sociální.

Pro více informací zkontaktujte pracovnice Magdalény : 

Bc. Anna Podzimková, Mgr. Pavlína Olišarová
Tel: 734 445 134
Email: podzimkova@magdalena-ops.cz, olisarova@magdalena-ops.cz