Aktuálně

Pracovnice Rytmusu poradí v klášteře zdravotně postiženým

pro 1, 2021

Od října se spektrum služeb v Komunitním centru Voticka (KCV) v klášteře rozšířilo o organizaci Rytmus. Posláním Rytmusu je pomáhat zdravotně postiženým lidem žít mezi ostatními podle svých přání, představ a naplňovat svá práva v běžném prostředí. Stupeň zdravotního postižení není pro organizaci limitem. Každý čtvrtek od 8:00 do 15:00 hodin se v KCV přítomná pracovnice Rytmusu, Mgr. Soňa Bendová, která je připravena poradit zdravotně postiženým občanům v oblasti vzdělávání, zaměstnání či bydlení. Přístup do prostor prvního patra, kde se organizace nachází, je bezbariérový.
Rozhovor s Mgr. Soňou Bendovou, pracovnicí organizace Rytmus

Můžete představit organizaci Rytmus představit?
Jsme nestátní nezisková organizace, poskytovatel sociálních služeb. Velmi nám záleží na tom, aby měli lidé se zdravotním postižením možnost žít tak, jak je pro většinu společnosti běžné, a měli k tomu dostupnou podporu „šitou na míru“. Lidem s postižením tak pomáháme ŽIVOT ŽÍT, se všemi jeho radostmi i starostmi, a být méně závislí na pomoci druhých. Mohou pak pracovat v běžných firmách a být platnými členy kolektivu a (nebo) s podporou asistentů zvládat bydlení ve vlastních domácnostech.
Již 18 let působíme na Benešovsku a od roku 2010 také na Kutnohorsku.

Sídlo organizace je v Benešově. Jaké služby tam nabízíte?
Máme dvě registrované sociální služby – Podporu samostatného bydlení a Sociální rehabilitaci.  Obě služby jsou určeny lidem se zdravotním znevýhodněním, převážně s mentálním postižením nebo duševním onemocněním.
Podpora samostatného bydlení je terénní služba pro lidi, kteří chtějí žít v běžném bytě a potřebují k tomu různou míru podpory.
Služba Sociální rehabilitace je dělena do čtyř programů – Podporované zaměstnávání, Podpora při uplatňování práv, Kurzy a Tranzitní program. Nejvíce využívaný je program Podporované zaměstnávání. Jeho cílem je pomoci lidem se znevýhodněním s uplatněním se na běžném trhu práce. Klientům pomáháme od úplných začátků (vytvoření představy o vhodné práci) až do chvíle, než jsou ve svém novém zaměstnání samostatní. Úzce spolupracujeme se zaměstnavateli. V rámci Tranzitního programu podporujeme studenty při přechodu do „dospěláckého“ života. Jedním z hlavních cílů programu Podpora při uplatňování práv je podpořit klienty při vyřizování věcí na úřadech. To je, myslím, nejčastější zakázka – pomáháme klientům se žádostí o invalidní důchod (nebo jeho zvýšení), se žádostí o příspěvek na péči aj. Sociální rehabilitace je bezplatná. Kurzy jsou zaměřené na zvyšování dovedností. Nejčastěji využívanými kurzy jsou Kurz cestování, Kurz PC nebo Kurz vaření.

Kolik klientů v současné době služby vaší organizace využívá?
Sociální rehabilitaci nyní využívá 84 klientů a Podporu samostatného bydlení 29 klientů.

Jaké služby budete v Komunitním centru Voticka v klášteře nabízet občanům?
Stejné jako v Benešově a v Kutné Hoře. Jen program Kurzy v menším rozsahu – ve Voticích nemáme k dispozici cvičnou kuchyň a počítačovou učebnu. Můžeme ale zájemcům zajistit doprovod na oba kurzy do Benešova.

Lze tedy říci, že někteří klienti budou moci využívat služby přímo ve Voticích, aniž by museli dojíždět do Benešova? Že se jim působením v klášteře přiblížíte?
Určitě ano. Přiblížení se klientům byl hlavní důvod, proč jsme chtěli mít kancelář i na Voticku.

Kdo se na vás může obrátit?
Každý, kdo z důvodu zdravotního znevýhodnění potřebuje podporu v oblasti bydlení, zaměstnání, zkrátka při uplatňování svých práv i povinností. Obrátit se na nás mohou také rodinní příslušníci či veřejní opatrovníci. Rovněž zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají nebo by chtěli zaměstnávat lidi se zdravotním znevýhodněním.

Jak konkrétně o klienty pečujete?
Vždy proběhne první úvodní schůzka s vedoucí jedné nebo druhé služby, ve které společně mapujeme, v jaké situaci se zájemce nachází, co zájemce potřebuje a s čím vším mu můžeme v rámci služeb pomoci. Pokud se domluvíme na spolupráci, propojujeme zájemce s tzv. klíčovým pracovníkem, který s ním (a případně i s jeho blízkými) domluví konkrétní podobu spolupráce – „ušije podporu na míru“. Společně mapují potřeby, rizika, domlouvají se na četnosti ambulantních schůzek i asistencí v terénu. Spolupráce se pak liší podle služby, programu – Podpora samostatného bydlení probíhá hlavně v terénu, stejně tak Kurz cestování, zatímco třeba Podporované zaměstnávání je při hledání práce hodně o schůzkách v organizaci a do terénu se přesouváme až po najití zaměstnání. Často pak klienti využívají bezplatné asistence přímo na novém pracovišti.

Co dalšího s klienty řešíte?
Záleží na tom, ve které službě. Podpora je vždy individuální a opravdu šitá na míru. Ve službě Podpora samostatného bydlení s klienty řešíme vše, co se týká běžného života a bydlení – od financí a složenek, doprovodu k lékařům, přes nákup a vaření, až po volný čas. V Sociální rehabilitaci nejčastěji řešíme zaměstnání a vše s ním spojené – hledání zaměstnání, vstupní prohlídky, pracovní smlouvy. Časté jsou i zmíněné invalidní důchody, opatrovnictví. Při Kurzu cestování je nejčastější zakázkou trénink cesty z domova do školy (a zpět). Zakázky jsou opravdu pestré a snažíme se dát každému takovou podporu, kterou potřebuje – v různých oblastech, a tak je pro mě těžké to nějak stručně shrnout.

Můžete uvést nějaký zajímavý příklad dobré praxe?
Napadá mě jich několik, o některých už vyšly i samostatné články v tisku. Teď aktuálně se například úspěšně blíží ke konci Kurz cestování s klientem, který měl jako zakázku naučit se cestu z domova do školy (asi 40 km vzdálené) a zpět. S touto zakázkou se na nás obrátili rodiče klienta, pro které by bylo extrémně náročné, možná nereálné, aby ho každé ráno a odpoledne vozili a zvládali k tomu své zaměstnání.
V Podporovaném zaměstnávání se podařilo najít práci s klientem, který se na nás obrátil poté, co kvůli pandemii Covid – 19 přišel o své zaměstnání v Praze v hotelu, kam několik let dojížděl. Jeho přání pracovat pouze v oboru gastronomie se zdálo být vzhledem k situaci docela oříšek. Přesto se to díky trpělivost a motivaci klienta, nasazení klíčového pracovníka a vstřícnému postoji zaměstnavatele podařilo. V současné době pracuje už naprosto samostatně v restauraci ve stejném městě, ve kterém bydlí.
V Podpoře samostatného bydlení se v poslední době podařilo umožnit nezávisle na sobě dvěma velmi motivovaným lidem, kteří dlouhou dobu žili v pobytovém zařízení, samostatné bydlení. Cesta k osamostatnění byla u obou velmi dlouhá. Vytrvalost obou mužů, chuť učit se nové věci, úzká spolupráce pobytových zařízení, měst a služby podpora samostatného bydlení nakonec vedla k úspěchu – jeden z mužů bydlí samostatně rok, druhý od letošního dubna.

Jsou služby Rytmusu zpoplatněny? Případně z jakých prostředků jsou financovány?
Jako každý poskytovatel sociálních služeb, který není příspěvkovou organizací, fungujeme na principu vícezdrojového financování. To znamená, že na provoz obou služeb potřebujeme „poskládat“ finanční zdroje z více oblastí. Hlavním donátorem je Středočeský kraj, který představuje největší část pomyslného koláče našich příjmů. Do spolufinancování služeb pro své občany se významně zapojují také města a obce. Pozvolna roste i podíl firemních a individuálních dárců. Zároveň se nám také daří získávat finanční prostředky z EU, nebo různých nadací a úspěšně realizovat potřebné projekty. 
Navíc u služby Podpora samostatného bydlení vstupují do pomyslného koláče také úhrady za službu od uživatelů služby. Služba je totiž ze zákona (stejně jako osobní asistence nebo pečovatelská služba) zpoplatněna. Klienti hradí pouze čistý čas poskytnuté podpory – asistence v domácnosti nebo kdekoliv jinde v terénu (110 Kč/ hod). Služba Sociální rehabilitace ze zákona zdarma.

Jak obtížné je v našem regionu sehnat lidem se zdravotním postižením práci? Můžete zmínit některé zaměstnavatele v regionu?
Hledání zaměstnání vždy ovlivňuje několik faktorů, jako jsou například aktuální situace na trhu práce, představa klienta, dovednosti a možnosti klienta i možnosti a motivace konkrétních zaměstnavatelů. Určitě to není hned a někdy je třeba větší dávka trpělivosti (na straně klienta i pracovníka), ale ve většině případů se najít vhodné zaměstnání podaří. Na Voticku jsme jednali například s firmami NVision Czech Republic a.s., Mokate Czech s.r.o. nebo COMPAG VOTICE s.r.o.
Bližší seznámení s firmami v regionu, které dávají příležitost lidem se zdravotním postižením zapojit se do pracovního procesu a vnímají to jako svou přirozenou společenskou odpovědnost, proběhlo v rámci Stejné šance. Více je možné dočíst se na našem webu nebo si poslechnout rozhovory s těmito zaměstnavateli na Youtube.

A jak je to s bydlením? Daří se vám hledat pro klienty možnosti samostatného bydlení?
Hledání vhodného bydlení je pro lidi se zdravotním znevýhodněním velmi náročné. Komerční nájmy jsou většinou pro tuto skupinu lidí finančně nedostupné, městských bytů je málo a zájemců hodně. Spolupracujeme s městem Benešov, Kutná Hora i se všemi okolními městy, pokud má člověk dostatek trpělivosti, většinou nakonec bydlení najdeme.

Jak má postupovat občan, který bude mít zájem o vaši službu?
Zavolat – domluvíme si schůzku. Nebo může přijít každý čtvrtek do naší kanceláře ve Voticích nebo jakýkoliv všední den do Benešova. Na první schůzce si povíme, co by potřeboval a jakou podporu mu můžeme nabídnout. Ve většině případů se hned domluvíme na spolupráci.  Pokud člověk potřebuje něco zcela jiného, předáváme relevantní kontakty a navazujeme na jiné služby a organizace.

Kontaktní informace na Mgr. Soňu Bendovou: telefon – 773 391 182, email: vedouci.bn@rytmus.cz