Aktuálně

Pracovnice organizace Magdalena, o.p.s., v klášteře poradí i v oblasti závislosti na online hrách

pro 1, 2021

Pracovnice organizace Magdalena, o.p.s., v klášteře poradí i v oblasti závislosti na online hrách

 

 

Magdalena, o.p.s., je organizací s již dlouholetou tradicí, stala se stálicí na poli sociálních služeb. Je organizací pomáhající lidem s různým typem závislosti. Za dobu své existence pomohla již tisícům klientům - závislým i jejich rodinám. Počínaje 1. říjnem se každý druhý pátek v měsíci můžete v Komunitním centru Voticka, v klášteře potkat s poradenskou pracovnicí organizace, Mgr. Pavlínou Olišarovou a Bc. Annou Podzimkovou.  Poskytnutí poradenské služby je bezplatné a anonymní. Magdalena, o.p.s., působí v prvním patře, přístup do prostor je bezbariérový.

Rozhovor s poradenskou pracovnicí, Mgr. Pavlínou Olišarovou

 

Můžete organizaci Magdaléna, o. p. s., představit?

Naše organizace se více než 20 let zabývá léčbou a prevencí návykového chování. Působíme v Praze a ve Středočeském kraji. Disponujeme celým spektrem péče pro lidi, kteří chtějí řešit svůj vztah k užívání návykových látek. Od terénních programů, kontaktních center, přes primární prevenci až po adiktologické ambulance, terapeutickou komunitu a doléčovací centrum.

Jak dlouho již na Voticku působíte?

Terénní program Magdalény se sídlem v Benešově působí od roku 2006. Dá se tedy říci, že do Votic zajíždí naši terénní pracovníci již 15 let. Poradenský program, který inicioval odbor sociální věcí, otvíráme až letos.  

Jakou službu nově budete občanům nabízet v Komunitním centru Voticka?

Nově zde nabízíme právě poradenský program. Jedná se o individuální sezení pracovníka s klientem, na kterém se spolu baví o tom, co klienta trápí. V tomto případě se jedná o problematiku užívání návykových látek. Do poradenského procesu však mohou přijít i osoby blízké.

S jakými druhy závislosti se na vás mohou občané obrátit?

Občané se na nás mohou obrátit s problémy s látkovou i nelátkovou závislostí. Do látkových patří problémy s alkoholem, léky a s nelegálními návykovými látkami. Do nelátkových patří problémy s hazardním hraním.

Kdo se na vás může obrátit?

Obrátit se na nás mohou jak občané, kteří mají sami problémy s návykovým chováním, tak jejich rodina či blízcí. Například rodiče, jejichž dítě užívá návykové látky, nebo partner/partnerka člověka, který má se závislostí problém.

Jak spolupráce s vámi probíhá?

Objednáte se k nám telefonicky na tel.: 734 445 134.  Domluvíme si termín a čas sezení. Na prvním sezení klientovi představíme službu a zjišťujeme, co klienta přivádí, co potřebuje a v čem bychom mu mohli být nápomocní. Může se jednat o jednorázové setkání, či dlouhodobější spolupráci. Frekvence setkávání je na domluvě pracovníka s klientem. Jedno sezení trvá cca 45–50 minut.

V čem spočívá vaše pomoc klientům, co s klienty řešíte?

Pomáháme klientům se zorientovat v jejich často nelehké situaci. Také jim předáváme spoustu informací o problematice užívání návykových látek. Užívání návykových látek většinou doprovází i další problémy. Narušené vztahy, špatnou sociální situaci, zdravotní komplikace atd. I toto jsou témata, která s klienty řešíme. S klienty se můžeme zaměřit na prevenci relapsu, kontrolované užívání či směřovat k úplné abstinenci a pomoci při nástupu do léčebného zařízení.

Můžete uvést nějaký zajímavý příklad dobré praxe?

Klientka přichází na popud OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí). Z počátku je uzavřená a chození k nám bere jako povinnost. Tvrdí, že návykové látky užívá pouze v malém množství. Nějakou dobu trvá navázání důvěry. Postupně se klientka začíná více otevírat a mluvit bez cenzury o svém užívání návykových látek (NL). Ukázalo se, že užívá více, než doposud uváděla. Pracujeme na jejím náhledu na užívání NL. Dopracovali jsme se až do té fáze, kdy klientka přišla s požadavkem na ústavní léčbu. Společně jsme vybraly pro ni tu nejvhodnější léčbu, kterou klientka s podporou pracovnice oslovila a následně do léčby nastoupila.

Jaké další služby nabízí Magdaléna, o. p. s., na Voticku?

Magdaléna, o. p. s., konkrétně tedy Centrum adiktologických služeb Benešov, na Voticku provozuje ještě terénní program pro aktivní uživatele návykových látek. Pracovníci vyhledávají potencionální uživatele návykových látek, které seznamují s možností služby terénního programu. Pravidelně prochází vytipované lokality a v případě potřeby dochází i ke sběru injekčního materiálu, který je následně odborně likvidován. Tím přispíváme k bezpečnosti a ochraně zdraví veřejnosti. Pracovníci chodí vždy ve dvojici s terénním batohem, kde mají potřebný materiál, jenž mohou poskytovat klientům.

V rámci kontaktního centra i terénního programu poskytujeme službu testování na infekční nemoci. Nabízíme testování na žloutenku typu C a B, syfilis a HIV. Každoročně se zapojujeme do Evropského testovacího týdne, kdy nabízíme testování široké veřejnosti. Testování veřejnosti nabízíme vždy v Benešově, Sázavě a Voticích. Ve Voticích budeme letos testovat 25. 11. v klášteře sv. Františka z Assisi.

Máte zmapováno, jaká je v současnosti situace ohledně závislostí na Voticku (Benešovsku) ?

Na Voticku pravidelně monitorujeme drogovou scénu v rámci terénního programu, který naše služba poskytuje. Při monitorování se snažíme oslovovat potenciální klienty, ale i veřejnost, aby věděli, že tu danou službu poskytujeme a mohou se na nás v případě potřeby obrátit. Drogová scéna je zde na Voticku velice uzavřená a je těžké do ní proniknout. Když už víme, že odsud náš klient pochází, většinou ho potkáme v jiné lokalitě. Klienti mezi lokalitami velmi migrují. Někteří klienti i raději dojíždějí do Benešova, a to z důvodu, aby byla zachována jejich anonymita.

Proměnila se scéna na poli závislostí v souvislosti s pandemií?

Co se týká nelegálních návykových látek, tak se tato scéna výrazně nezměnila. Snad jenom horší dostupnost návykových látek. Užívání alkoholu se více posunulo z restauračních zařízení do soukromí. U lidí, kteří alkohol zneužívali již před pandemií Covid – 19, se spotřeba alkoholu zvýšila.

Jsou vaše služby zpoplatněny?

Jsme sociální služba a naše služby jsou bezplatné a anonymní.

Jak má postupovat občan, který bude mít zájem využít vaši službu, kterou nově nabízíte v KCV?

Ozvat se na tel.: 734 445 134, nebo na email podzimkova@magdalena-ops.cz, olisarova@magdalena-ops.cz, nebo oslovit pracovnice sociálního odboru Votice se zájmem o naši službu. Když se s námi spojíte, tak spolu vymyslíme datum a čas sezení, který vám bude vyhovovat.

Koordinátorky sociální práce

Mikroregion Voticko